RAMOWY  ROZKŁAD DNIA
PRZEDSZKOLA NR 8
W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W GORLICACH (oddział 9,5 godziny)


6.30 - 8.15         Schodzenie się dzieci.
                         Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
                         Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.
                         Ćwiczenia   poranne lub zabawa ruchowa.
8.15 - 8.30         Czynności porządkowo - gospodarcze.
                         Doskonalenie  czynności  samoobsługowych
8.30 – 9.00         Śniadanie.
9.00 – 10.00       Zajęcia edukacyjne  organizowane przez nauczyciela  wyzwalające aktywność dzieci  w różnych sferach rozwoju.
                         Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
                         Realizacja treści z wybranych programów przedszkolnych.
10.00 –10.10      Przygotowanie do  II śniadania   - posiłek  
10.10 –11.20      Zajęcia dodatkowe i twórcze .
                         Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane oraz  inspirowane przez dzieci, obserwacje  przyrodnicze.
11.20 – 11.30     Czynności samoobsługowo – gospodarcze. Przygotowanie do posiłku.
11.30 – 12.00     Obiad.
12.00 – 13.45     Odpoczynek (leżakowanie dla młodszych dzieci).
                         Relaksacja i wizualizacja.
                         Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Pobyt na świeżym powietrzu.
                         Zajęcia dodatkowe  i twórcze praca  zespołowa i indywidualna.
                         Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci.
 13.45 – 14.00    Czynności samoobsługowe, porządkowo – gospodarcze i higieniczne. 
                         Przygotowanie  do podwieczorku .
14.00 – 14.30     Podwieczorek.
14.30 – 16.00     Zabawy zorganizowane lub zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
                         Kontakty indywidualne.
                         Rozchodzenie się dzieci .

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  Z DNIA  17 czerwca 2016r.   REALIZOWANA JEST W OPARCIU O:  PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1.  ,,NASZE PRZEDSZKOLE” MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA, WIESŁAWA ŻABA -ŻABIŃSKA, Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA   
PRZEDSZKOLA NR 8

W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W GORLICACH (oddział 8,5 godziny)


7.30 - 8.15         Schodzenie się dzieci.
                         Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań. 
                         Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane. 
                         Ćwiczenia   poranne lub zabawa ruchowa.
8.15 - 8.30         Czynności porządkowo - gospodarcze.
                         Doskonalenie  czynności  samoobsługowych
8.30 – 9.00         Śniadanie.
9.00 – 10.00       Zajęcia edukacyjne  organizowane przez nauczyciela  wyzwalające aktywność dzieci  w różnych sferach rozwoju.
                         Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
                         Realizacja treści z wybranych programów przedszkolnych. 
10.00 –10.10      Przygotowanie do  II śniadania   - posiłek  
10.10 –11.20      Zajęcia dodatkowe i twórcze . 
                         Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane oraz  inspirowane przez dzieci, obserwacje  przyrodnicze. 
11.20 – 11.30     Czynności samoobsługowo – gospodarcze. Przygotowanie do posiłku.
11.30 – 12.00     Obiad. 
12.00 – 13.45     Odpoczynek ( leżakowanie dla młodszych dzieci). 
                         Relaksacja i wizualizacja. 
                         Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Pobyt na świeżym powietrzu.
                         Zajęcia dodatkowe  i twórcze praca  zespołowa i indywidualna. 
                         Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci.
 13.45 – 14.00    Czynności samoobsługowe, porządkowo – gospodarcze i higieniczne. 
                         Przygotowanie  do podwieczorku .
14.00 – 14.30     Podwieczorek.
14.30 – 16.30     Zabawy zorganizowane lub zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.  Kontakty indywidualne.
                         Rozchodzenie się dzieci .

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  Z DNIA  17 czerwca 2016r.   REALIZOWANA JEST W OPARCIU O:  PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1.  ,,NASZE PRZEDSZKOLE” MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA, WIESŁAWA ŻABA -ŻABIŃSKA, Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.


RAMOWY  ROZKŁAD DNIA
 PRZEDSZKOLA NR 8
W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 6
W GORLICACH   / oddział 5 - godzin/


8.00 - 8.30         Schodzenie się dzieci.
                         Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
                         Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.
8.30 – 9.15         Zabawy swobodne, ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.
                           
9.15 - 9.30         Czynności porządkowo - gospodarcze.
                         Doskonalenie  czynności  samoobsługowych
9.30 –10.00        Śniadanie.
10.00 – 11.00     Zajęcia edukacyjne  organizowane przez nauczyciela  wyzwalające aktywność dzieci  w różnych
                         sferach  rozwoju.
                         Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
                         Realizacja treści z wybranych programów przedszkolnych.
11.00 –11.30      Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez  dzieci, obserwacje  przyrodnicze.
11.30 – 11.45     Czynności samoobsługowo – gospodarcze.
                         Przygotowanie do posiłku.
11.45 – 12.00     II  Śniadanie
12.00 – 13.00     Zajęcia dodatkowe  i twórcze praca  zespołowa i indywidualna.
                         Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, przy niewielkim udziale  nauczyciela.
                         Rozchodzenie się dzieci .

PODSTAWA PROGRAMOWAWYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  Z DNIA    17 czerwca 2016r.   REALIZOWANA JEST W OPARCIU O:  PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1.  ,,NASZE PRZEDSZKOLE” MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA, WIESŁAWA ŻABA -ŻABIŃSKA, Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

 

Sunday the 24th. . Joomla 3.0 Template.