„Czesne i żywienie’ - aktualizacja 2016/2017

Za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest odpłatność według uchwały Rady Miasta z 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorlice. Wedle nowych przepisów nasze przedszkole realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczania, wychowanie i opiekę w czasie od godziny 8.00 do godziny 13.00. Za świadczenia w czasie wykraczającym poza określony czas 5 godzin ustalono opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. 

Żywienie:
W roku szkolnym 2016/2017 stawka dzienna żywieniowa dla dzieci uczęszczających do oddziałów 9,5 godzinnych wynosi 4,50 zł – 3 posiłki / tj. śniadanie, obiad, podwieczorek/.

 

Sunday the 24th. . Joomla 3.0 Template.