Obiady wydawane są codziennie od godziny 11.45 do godziny 14.30. Obiady przygotowywane są na miejscu, ze świeżych produktów (zupa, drugie danie, soki, owoce, kompot). Aktualna cena obiadu - 4zł dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 6, dla nauczycieli szkoły 8,00zł. W razie potrzeby pedagog szkolny pomaga uzyskać dofinansowanie do obiadów

Zasady sprzedaży obiadów:

1. Sprzedaż obiadów na kolejny miesiąc odbywa się w trzech ostatnich dniach roboczych miesiąca poprzedzającego nowy miesiąc w godz. od 7.15 do 10.00 oraz od 13.00 do 15.00.
2. Wykupu pojedynczych  obiadów oraz  po terminie sprzedaży określonym w punkcie 1 należy dokonać dzień wcześniej do godziny 9:00.
3. Nieobecność ucznia w szkole korzystającego z obiadów na stołówce należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście do godz. 9.00 w danym dniu.

Tuesday the 9th. . Joomla 3.0 Template.