20181126 121948W Dniu Pluszowego Misia - 26 listopada do naszego przedszkola zawitał Miś Uszatek wraz z projektem "Miś Uszatek zwiedza nasz kraj". Projekt jest skierowany do nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym, a autorką jest mgr Kamilla Ber, nauczyciel dyplomowany, dyrektor Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie. Zgodnie z jego założeniem pluszak wędruje od przedszkola do przedszkola na terenie całej Polski.

W naszej placówce odwiedził on aż 7 grup przedszkolnych, gdzie poznał grupowe Misie biorące udział w akcji czytelniczej Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Każda z Pań czytała misiowe bajeczki, a dzieci układały puzzle, bawiły i uczyły się z Uszatkiem. W grupie 6 latków Miś poznawał literki, utrwalał umiejętność czytania sylabowego oraz korzystał z tablicy multimedialnej. To była wspaniała przygoda.

W efekcie dzieci biorące udział w projekcie poznały postać Misia Uszatka i jego przygody. Nauczyciele rozbudzali zainteresowanie książką w bardzo oryginalny sposób. Ponadto jest to promocja naszej placówki przedszkolnej o zasięgu ogólnopolskim.

Po tygodniu uzupełniliśmy załączony dziennik Podróży oraz posłaliśmy go w dalszą podróż do innego przedszkola.

Karolina Urbanowska

Thursday the 29th. . Joomla 3.0 Template.