20180917 122018W pierwszych tygodniach roku szkolnego wraz z Misiem Przedszkolisiem  przedszkolaki wzmagały swoją samodzielność. Jest to podstawowa cecha, którą muszą nabyć przedszkolaki w toku swej edukacji. Umiejętność niezbędna, ale często lekceważona przez dorosłych.  
Dzieci zapoznały się z sympatyczną Tosią i stosując metodę peer-learningu przekazały dziewczynce całą swoją wiedzę z dziedziny zasad życia grupowego, przestrzegania norm, podejmowania decyzji, dokonywania wyborów i ogólnie rozumianego bezpieczeństwa. Wszystko poprzez dobrą zabawę z pluszowym przyjacielem jako przewodnikiem. Ta nowatorska metoda polega na nauce przez wymianę wiedzy.

To wspólna nauka, podczas której uczestnicy uczą się wzajemnie od siebie oraz dzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dzieci poprzez interakcję z rówieśnikami rozwijają się, ponieważ mają szansę zmierzyć się z istotnymi konfliktami poznawczymi. Rezultatem interakcji są korzyści społeczne i poznawcze, takie jak: rozwój umiejętności komunikowania się, zwracania uwagi na istnienie różnych punktów widzenia oraz rewizja własnej wiedzy i możliwości jej wykorzystania. Wszystko poprzez dobrą zabawę z pluszowym przyjacielem jako przewodnikiem. 

Karolina Urbanowska
Sunday the 25th. . Joomla 3.0 Template.