20170621 10133921 czerwca w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ratownik medyczny prowadzący zajęcia opowiedział przedszkolakom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały wskazówek pana ratownika dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku.

Nauczyły się podstawowych numerów alarmowych oraz jak wezwać pomoc przez telefon. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.
Agnieszka Gucwa

Monday the 26th. . Joomla 3.0 Template.