logo wersja alternatywna pole wlasne polMinisterstwo Spraw Zagranicznych organizuje konkursy dla szkół upamiętniające 25. rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Głównym celem konkursów jest upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Konkursy służą również zwiększaniu znaczenia edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka w szkołach oraz podniesieniu świadomości prawnej i rozwojowi kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów i nauczycieli.

Konkursy są organizowane w 3 kategoriach wiekowych:

dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej – konkurs plastyczny,
dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej – konkurs na plakat edukacyjny,
dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – konkurs na esej.
Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są na stronie MSZ oraz u p. Sylwii Zimowskiej - opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego

Monday the 26th. . Joomla 3.0 Template.