interpunkcja 2W roku szkolnym 2018/2019zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej odbędą się na podstawie „ Regulaminu Rekrutacji do Świetlicy Szkolnej Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej”. Prosimy zainteresowanych Rodziców o zapoznanie się z w/w dokumentem dostępnym na stronie internetowej szkoły www.mzs6gorlice.pl w zakładce Rekrutacja 2018/2019.

Karty zgłoszenia są do pobrania w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy.


Termin zapisów od 4 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2018r.

(karta zgłoszenia wraz z z załącznikami wymienionymi w Regulaminie rekrutacji muszą zostać dostarczone w w/w terminie).

Thursday the 29th. . Joomla 3.0 Template.