spinka

Drodzy rodzice i uczniowie klas trzecich gimnazjum. Pragniemy poinformować, że wkrótce w naszej szkole zostanie utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

 

Jego głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, poprzez zbadanie ich predyspozycji zawodowych, poszerzenie wiedzy dotyczącej rynku pracy i zawodów oraz wybór dalszej drogi kształcenia. Warunki przystąpienia do projektu są następujące:
1) złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów (o których mowa w Regulaminie rekrutacji),
2) uczestnictwo w prowadzonych zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
3) przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania( IPD).

Regulamin oraz inne dokumenty dotyczące projektu są dostępne na stronie internetowej szkoły.
Po zakończeniu projektu uczniowie otrzymają zaświadczenie o udziale w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Regulamin SPINKA 2017

Thursday the 22nd. . Joomla 3.0 Template.