TR ubezpieczenia 2017

UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W GORLICACH

Bohaterów Ziemi Gorlickiej

(szkoła  + przedszkole)

ROK SZKOLNY 2017/18

 

 

Osoba do kontaktu w przypadku potrzeby zgłoszenia szkody:

Pani:                                      Elżbieta Biszczak

Telefon kontaktowy:             (18) 353-70-14 lub 609-332-001

 

Podstawowe informacje:

Okres ubezpieczenia:            01.09.2017- 31.08.2018

całodobowo, szkoła i poza szkołą

Miejsce ubezpieczenia:          terytorium Polska i poza RP

Suma ubezpieczenia:                  10 000,00 zł.

 

Zakres podstawowy (główne świadczenia) ubezpieczenia:

1.Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu- wypłacane jest w wysokości równej  1% sumy ubezpieczenia za każdy określony % trwałego uszczerbku.

 

  1. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku- wypłacane 100% sumy ubezpieczenia, dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej.

 

  1. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych (np. orteza, kołnierz, stabilizator, opaska itp.)- do wysokości 20% sumy ubezpieczenia.

 

  1. Świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady- 200PLN.

 

Zakres dodatkowy ubezpieczenia:

  1. Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP (np. lekarstwa, badania, rehabilitacja)- wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 % sumy ubezpieczenia NNW.

 

  1. Świadczenie szpitalne- zwrot 20zł./dzień pobytu w szpitalu (płatne od 3-go dnia pobytu w szpitalu), max. 1800zł.

 

W przypadku szkody prosimy kierować się do przedstawiciela firmy Gothaer, na ul. Mickiewicza 9, gdzie przeprowadzane będą wszelkie formalności związane ze szkodą.

Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest przez Towarzystwo Gothaer na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej (bez konieczności badania przez lekarza orzecznika).

Monday the 26th. . Joomla 3.0 Template.